top


FORENINGEN KAUPANGPROSJEKTET

Se menyen

NYTT STYRE


Årsmøte i foreningen Kaupangprosjektet ble holdt 28. februar 2024.

Nytt styre ble valgt, og det består av:

Leder og kontaktperson: Wenche Hellum

Kasserer: Kjerstin Berby

Sekretær: Bjørn Atle Johansen

Styremedlem: Eli Mette Lillerødberget

Styremedlem: Finn Magne Triger

I tillegg er det valgt 3 varamedlemmer
Medlemsmøte etter årsmøtet


Et kort medlemsmøte ble holdt rett etter at årsmøtet var slutt 28. februar 2024

Dette er hva vi snakket om:

Dugnadstimer registreres. En god i de vi kan ta med til neste styremøte. Viktig å registrere slik at det kan bli en verdi på dugnadsinnsatsen.

Forslag om at Kjell Peder setter opp hva en dugnadsregistrering bør inneholde.

Reguleringsplanen. Kommunen jobber med å få den ferdigstilt. Nå er det kun Larvik kommune og Riksantikvaren som jobber med planen. Fylkeskommunen er ikke med i prosessen. Reguleringsplanen antas ferdig om 3 – 4 uker. Garasjen ser ut til å kunne godkjennes at rives. Da må vi skaffe finansiering til et replikabygg.

Tiltrekke oss yngre mennesker. Hva kan vi gjøre for å få med aldersgruppen 20 til 30 år?

Vi har fått bevilget penger til vikingspill/Hnefatafel.

Oppgradering av informasjon på Bikkjholberget til sommeren. Kulturavdelingen har informert om at vi får nye skilter til sommeren.

Dato for nytt styremøte mandag 4. mars

Utvikle strategi for hvordan vi brander oss framover for å tiltrekke nye medlemmer

Kaupang 28. februar 2024


Flere_medlemmer

Vi ønsker alle velkommen!

Bli medlem i foreningen Kaupangprosjektet!

Vi ønsker oss, og trenger, flere medlemmer og støttespillere.
Vi har familiemedlemsskap, enkeltmedlemsskap og bedriftsmedlemsskap.
Bli medlemTa en sykkeltur i Tjølling
Se sykkelbrosjyren "På sykkel i vikingland" som vi lagde i 2019/2020!
Dette er en pdf-fil som gjør seg best om du skriver den ut som brosjyre. Da blir sidene riktige.
Se den her.


oppdatert 27. februar 2024
-----